Rekisteriseloste | Myssyfarmi

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 1.9.2016

 

1. Rekisterin pitäjä

Myssyfarmi Oy

Piimätie 620

21800 KYRÖ

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anna Rauhansuu

 

3. Rekisterin nimi

Myssyfarmi Oy asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Myssyfarmi.fi verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja toimitusten hoitamiseen. Asiakas voi erikseen ilmoittautua myös postituslistalle, jolloin hänelle voidaan lähettää myös markkinointiviestejä.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perus- ja tilaustietoja, kuten:

 

etu- ja sukunimi, asiakasnumero

osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

tilaushistoria (tilauspäivämäärä, maksutapa, tilatut tuotteet, tilaustapa, ostoslista)

asiakkaalle mahdollisesti kuuluva alennusetu

internet-palvelimen tekniset lokitiedot (ip-osoite, selain)

suoramarkkinointilupa

tilausten postin seurantatiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Myssyfarmi.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ainoastaan ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 

7. Tietojen luovutus

Verkkokaupan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

 

Uutiskirjeen tilaajien tietoja (vain sähköposti, nimi) säilytetään rekisterinpitäjien käyttämien palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella.

 

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriä pääsee käsittelemään vain verkkosivuston ylläpitäjät ja palvelin sijaitsee lukitussa ja vartioidussa tilassa.

 

9. Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde / Suostumus